Deodorant Type

2016, Shark Bag

Shark Bag, 2016, C-print, Mixed media, 4

2016, Bird & Porcelain

Bird & Porcelain, 2016, C-print, Mix

2016, Whip & Plate

Whip & Plate, 2016, C-print, Mixed m

2016, Bag & Porcelain

Bag & Porcelain, 2016, C-print, Mixe

2016, Umbrella & Horse

Umbrella & Horse, 2016, C-print, Mix

2015, Buddah & Mousedeer

Buddah & Mousedeer, 2015, C-print, M

2015, Head & Whippet

Head & Whippet, 2015, C-print, Mixed

2015, Head & Yoda

Head & Yoda, 2015, C-print, Mixed me

2015, Brancusi & Mousedeer

Brancusi & Mousedeer, 2015, C-print,

2015, Head & Cat

Head & Cat, 2015, C-print, Mixed med

2015, River

  River, 2015, C-print, Mixed media

2015, Westwood

  Westwood, 2015, C-print, Mixed me

2015, Untitled GD

  Untitled GD, 2015, C-print, Mixed

2015, Neptune

  Neptune, 2015, C-print, Mixed med

2015, Neptune with Octopus

  Neptune with Octopus, 2015, C-pri

2014, Mass-Mobile Perigee

Mass-Mobile Perigee, 2014, C-print, Mixe

2014, Park

Park, 2014, C-print, Mixed media, 300×18